Aviko verlengt contract met Frigo ‘s-Heerenberg

Het aardappelverwerkende bedrijf Aviko uit Steenderen heeft het contract met Frigo ’s-Heerenberg verlengd. De eerste drie jaar zijn voor beide partijen naar tevredenheid verlopen.

Het vrieshuis van Frigo in ’s Heerenberg heeft een capaciteit van 37.000 palletplaatsen. Een gedeelte daarvan blijft de komende jaren gereserveerd voor Aviko, dat in ’s Heerenberg bij een temperatuur van -20 °C tot -30 °C circa 200 verschillende aardappelproducten voor hen opslaat.. “Frigo is voor ons een zogenaamd ‘klantbeleverend vrieshuis’,” vertelt Frank Ronkes, manager corporate procurement bij Aviko. “De afgelopen drie jaar zijn ons zo goed bevallen dat we het contract graag verlengen. Niet alleen het aantal artikelen dat we in ’s-Heerenberg opslaan, ook het aantal palletplaatsen dat voor Aviko wordt gereserveerd vertoont daarbij een significante groei.”

Prettig idee

Aviko koos drie jaar geleden voor Frigo omdat het bedrijf ‘in het kader van een optimalisatieslag aangaande de externe distributiecentra primair op zoek was naar een vrieshuis binnen een straal van 50 kilometer van Steenderen’. “Dat leidde tot een herallocatie. Frigo bood ons daarbij de ruimte en de service.” Frigo-directeur Henk van Veen zei destijds dat ‘het aan ons is om er voor te zorgen dat Aviko over een paar jaar niet meer weg wil’. Ronkes, lachend: “Dat is dus gelukt: we blijven. Frigo is een zeer professioneel georganiseerd vrieshuis, dat in de details het verschil maakt. De dienstverlening is uitstekend en uiterst secuur, tot drie cijfers achter de komma. Dat is voor ons een prettig idee.”

Flexibel en efficiënt

Aviko slaat bij Frigo ’s-Heerenberg producten op die bestemd zijn voor Duitsland, Polen, Nederland en Scandinavië. Na vier, vijf weken in het vrieshuis vindt de ‘klantbelevering’ plaats. Meindert Visser, manager corporate demand & supply bij Aviko: “We werken daarbij met een steeds verder geïntegreerd WMS-systeem en, in het verlengde daarvan, met Transporeon, het leidende e-logistics platform dat verladers met hun vervoerspartners in verbinding zet en automatische transporttoewijzing, time slot management en tracking/tracing bewerkstelligt. Sinds enkele maanden maakt Frigo er ook gebruik van. Dat is illustratief voor de flexibiliteit en efficiëntie van het bedrijf en zijn medewerkers. Frigo denkt mee en kan snel schakelen als dat nodig is.”

Daar komt volgens Visser bij dat de afgelopen jaren gebleken is dat de bedrijfsculturen van Frigo en Aviko goed bij elkaar passen. “Dat is ook heel belangrijk als je voor een periode van meerdere jaren zo’n intensieve en duurzame overeenkomst met elkaar aan gaat.”

Afspraak is afspraak

Van Veen is het daar mee eens. “We spreken dezelfde taal. Ook voor Aviko geldt: afspraak is afspraak.  Als iets in het logistieke proces niet helemaal soepel loopt, neemt Aviko dat niet voor kennisgeving aan maar gaat in gesprek met ons of maakt intern afspraken om het proces gezamenlijk te verbeteren. Die instelling, die we met elkaar gemeen hebben, zorgt ervoor dat je samen verder komt. ”

De Frigo-directeur is dan ook blij met de verlenging van het contract. ‘We gaan de komende jaren door met het stroomlijnen van onze samenwerking, in de wetenschap dat we alle denkbare logistieke uitdagingen samen aan kunnen.”

Tevreden gezichten tijdens de ondertekening van het contract dat voorziet in verlenging van de samenwerking tussen Aviko en Frigo ’s-Heerenberg. Van links naar rechts: Henk van Veen (Frigo) , Frank Ronkes (Aviko), Meindert Visser (Aviko) en Wil van Veen-van Elderen (Frigo).

ufriedene Gesichter während des Unterschreibens des Vertrages, der die Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen Aviko und Frigo ‚s-Heerenberg beinhaltet. Von links nach rechts: Henk van Veen (Frigo) , Frank Ronkes (Aviko), Meindert Visser (Aviko) en Wil van Veen-van Elderen (Frigo).

Tevreden gezichten tijdens de ondertekening van het contract dat voorziet in verlenging van de samenwerking tussen Aviko en Frigo ’s-Heerenberg. Van links naar rechts: Henk van Veen (Frigo) , Frank Ronkes (Aviko), Meindert Visser (Aviko) en Wil van Veen-van Elderen (Frigo).