Invriezen verse levensmiddelen

Invriezen van vers vlees

Ook voor het invriezen van uw verse vlees kunt u bij ons terecht. In onze vriesopslag bij Amsterdam, Frigo Nieuw-Vennep, beschikken wij over alle vergunningen K en B voor de ontvangst van vers vlees. Wij hebben hier aparte verwerkingsruimtes waar wij met inachtneming van alle hygiëne-eisen, vers vlees ontvangen. Om snel tot de kern te kunnen diepvriezen plaatsen wij spacers tussen de dozen, waarna de pallets worden geplaatst in één van onze vriestunnels. Na 24 uur shockfreezing heeft het product een temperatuur bereikt van van -24 °Celsius en worden de spacers verwijderd. De pallet wordt hierna voorzien van wikkelfolie en gewogen. Het gewicht, het soort product en de productcode worden ingegeven in het WMS en deze gegevens worden op een sticker geprint en geplakt op de pallet. Pas dan is het product geschikt voor opslag in onze bewaarcellen. Dat onze mensen deze processen in de vingers hebben, vertellen Nicolet en Jan van der Mey van Van der Mey Vers Vlees & Bacon Export in klant aan het woord.

Invriezen van vis

Ook worden onze vriestunnels gebruikt voor het snel invriezen van diverse soorten vis, waaronder maatjesharing. De haring komt in kooien binnen die gevuld zijn met emmers. Nadat ze voorzien zijn van een label met productkenmerken worden deze kooien direct in de vriestunnels geplaatst en bereiken ze binnen 24 uur een temperatuur van -24 °Celsius. Hierna worden de kooien geplaatst in een aparte bewaarcel in ons vrieshuis. Door het hoge zoutgehalte moet de haring bij een zeer lage temperatuur bewaard worden. Leo Hoek van Haringhandel A. Hoek maakt al jaren naar tevredenheid gebruik van de invries- en opslagcapaciteit van de Frigo Group.

Verder doorvriezen van aardappelproducten, vruchten, brood

Sommige distributiecentra of groothandels eisen een aanlevertemperatuur die lager ligt dan -18°Celsius. De tijd die tussen productie en aflevering ligt, is soms te kort om het product de gewenste aflevertemperatuur te laten verkrijgen in ons normale vrieshuis. In dergelijke gevallen kiezen onze klanten er graag voor om hun product in onze shockfreezers snel op een lagere temperatuur dan -18° Celsius te laten brengen zodat zij hun afleverafspraken kunnen nakomen.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak over deze dienst, vriesopslag huren of diepvries opslagruimte.