LOGISTIEKE DIENSTVERLENING VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT

De Frigo Group borgt de voedselveiligheid door het naleven van een adequaat kwaliteitsbeleid. Wij werken hierbij met handboeken waarin de procedures en werkinstructies zijn opgenomen, op basis waarvan onze medewerkers getraind worden. Al onze medewerkers zijn ervan doordrongen dat het werken met voedsel een strenge discipline vereist waarbij naleving van procedures en regels van het grootste belang is. Hiervoor hebben wij ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem opgezet, waarbij het praktisch werken volgens logische procedures voorop staat, maar wél volgens de laatste wet- en regelgeving.

Gecertificeerd vrieshuis

Het vrieshuis van de Frigo Group in Nieuw-Vennep beschikt voor alle logistieke diensten over certificeringen van verschillende internationaal erkende kwaliteitsnormen zoals IFS Logistics en Skal. Jaarlijks vinden de vereiste externe audits plaats, waarbij deze normen worden getoetst. Halfjaarlijks toetsen wij zelf onze werkzaamheden en procedures door een interne audit van ons eigen voedselveiligheidsteam.

Gegarandeerde temperatuur

Wij zorgen dag en nacht voor een constante temperatuur, die 24/7 wordt geregistreerd. Storingen zijn zeldzaam en worden direct verholpen door onze technische dienst die 24/7 beschikbaar is. Wij werken met een state of the art machinekamer, waarbij de aansturing verzorgd wordt door een uitgekiend klimaatsysteem. Dit klimaatsysteem zorgt ervoor dat de machines draaien wanneer het nodig is en het stemt de inkoop af op het aanbod van energie op dat moment.

Gegarandeerd goede uitleveringen door camerabeelden en weegbrug

Mocht u een klacht of vraag over een aan- of uitlevering ontvangen van uw klant, dan kunnen wij dit binnen een aantal uren voor u nakijken op onze camerabeelden. Op al onze laad- en losdocks staan camera’s gericht, waarbij de beelden 100% duidelijkheid geven over de staat van de uitgeleverde goederen, het aantal pallets, het aantal dozen, het aantal geruilde pallets etc. Deze beelden worden gedurende drie weken bewaard en indien nodig aan u gemaild zodat u dit met uw klant kan bespreken. Ook wegen wij alle te laden vrachtauto’s bij aankomst en vertrek waarbij het totaalgewicht dat berekend is op de uitslagbon vergeleken wordt met het werkelijk gewogen totaalgewicht. Ook achteraf vormen deze twee gewichten een sluitend bewijs voor de hoeveelheid uitgeleverde goederen.

Gegarandeerde hygiëne door in- en externe kwaliteitscontroles

Driemaandelijks worden onze EG erkende koelhuizen gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De koelruimte waarin wij verse goederen ontvangen wordt meerdere keren per dag gereinigd en wordt periodiek hierop gecontroleerd.

Gegarandeerd goed werk door onze medewerkers!

Al onze gedreven medewerkers zijn doordrongen van het belang van het werken volgens onze kwaliteitsnormen en geven ons kwaliteitssysteem handen en voeten. Zij zijn veelal al jaren bij ons in dienst en hun ervaring is zichtbaar in de kwaliteit van onze dienstverlening. Door onze continue trainings- en overlegstructuur weten zij hoe zij uw goederen moeten behandelen, opslaan en uitleveren. Ook alle VAL (Value Added Logistics)-activiteiten worden uitgevoerd volgens in ons handboek beschreven kwaliteitsnormen. U als klant heeft zowel op kantoor als in het vrieshuis een vast team dat voor u werkt. Welke afwijking er ook geconstateerd wordt, zij weten hoe te handelen en wanneer zij u hierover moeten informeren. Samen met u zorgen we zo voor gegarandeerd goed werk!

Wilt u meer weten over ons kwaliteitsbeleid of onze certificeringen? Wij informeren u graag! Neem gerust contact met ons op.